Top 10 Health Benefits of Lemongrass You Didn't Know!

Kaugnay na larawan

Lemongrass, also called fever grass, is a perennial plant with thin, long leaves that is indigenous to many Asian countries. As the name implies, lemongrass smells like lemon, but it tastes milder and sweeter. This herb is used in various Asian cuisines as a flavoring agent due to its potent flavor.


Nutritionally, lemongrass is a good source of vitamins A and C, folate, folic acid, magnesium, zinc, copper, iron, potassium, phosphorus, calcium and manganese. It also has minute traces of B vitamins.
Along with its culinary uses, lemongrass is useful in alternative or complementary remedies for a wide range of ailments.


It has many beneficial medicinal properties including analgesic, anti-inflammatory, antidepressant, antipyretic, antiseptic, antibacterial, antifungal, astringent, carminative, diuretic, febrifuge, galactogogue, insecticidal, sedative, and anti-cancer properties. The leaves, stems and bulb of lemongrass are used in various treatments.
Fresh and dried lemongrass are readily available in the market. You can also get lemongrass essential oil and supplements.
Lemongrass tea is most often used in home remedies for various health issues. You can brew the tea by steeping one teaspoon of fresh or dried lemongrass in a cup of hot water for about 10 minutes. Strain, add any desired sweetener and your tea is ready.
You can also buy ready-to-use tea bags.


Here are the Benefits of Lemongrass:

health benefits of lemongrass


Comments

Popular posts from this blog

Foreigner, Ilang Beses Naloko Sa Pinas Ngunit Di Sumuko At Pinagpatuloy Ang Pamumuhay At Paghahanap Buhay Dito

Ganito Pala ang Nakakainspire na Paraan ng Bread Talk Kung Paano Nila Inuubos ang Kanilang Paninda na Hindi Nabenta!

Babae Hindi Sinasadyang Mabasag Ang Banga Ng Kanyang Ama Na Naglalaman Ng Limpak-limpak Na Pera

Isang Basurero Nakapulot Ng Kalahating Milyon Sa Basura Isinauli Sa May-ari At Nakatanggap Ng Pabuya

Netizens Naawa At Tinulungan Ang Isang Vendor Na Na-impound Ang Motor Na Ginagamit Niyang Panghanap-buhay