2 Simple Tricks to Remove Tartar Build-up and have a Healthier TeethImproper brushing and irregular flossing can lead to plaque formation, which eventually will lead to tartar build-up. It will then create a breeding ground for the oral bacteria that feed on sugars from the food that you eat and forms acid that breaks down tooth enamel leading to dental cavities. Bacteria also produces toxins causing various periodontal (gum) problems.

Maintaining a dental hygiene is the key to prevent plaques and tartar build-up. Here are some natural remedies to remove these oral problems.


Remedy 1
Take some sesame seeds and chew them (don't swallow). Then use a dry brush to brush your teeth. Sesame seeds acts like a scrub and remove plaques from the teeth.


Remedy 2
Take some salt and brush it in your teeth. Rinse with cold water. Do this 2-3 times a week for better results.

Source: Healthy Food Team

Comments

Popular posts from this blog

Natural at Mabisang Paraan Para Mawala Ang Mga Langgam sa Bahay

Ito ang Benepisyo ng Paglagay ng Sibuyas sa Loob ng Medyas sa Paa na Dapat Ninyong Subukan!

Pagkakaroon ng Nasal Polyps sa Loob ng ilong: Ano ang Ibig Sabihin nito?

Paano Maiiwasan Ang Sobrang Pagpapawis?

Ayon sa mga Eksperto, Ang Pagtaas ng Binti ng 20 Minuto ay Limang Benepisyong Hatid sa Ating Sistema!